Shoqata e Grave në Sektorin e Energjisë në Kosovë

Adresa:
St. Sylejman Vokshi 5/1, 10000 Prishtinë

Aktivitetet:
» Zhvillim Ekonomik
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 383 45 285758
E-mail: apajaziti@gmail.com