Klubi Alpin Prishtina

Adresa:
St: Anton Harapi Nr 58, 10000 Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:
» Tjera
» Rini
» Sport
» Edukim/Trajnim

Kontakt:
Tel: +383 (0)44 312744
E-mail: alpineclubprishtina@gmail.com