Open Data Kosovo

Adresa:
Rr.: Ganimete Tërbeshi 26A, 10000 Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:
» Rini
» Transparence
» Teknologji Informative (TI)
» Pjesëmarrje Qytetare

Kontakt:
Tel: +38349962656
E-mail: info@opendatakosovo.org