Development Network

Adresa:
Rr: Mustafa Kruja’ Kati 6, Nr 21, Prishtine 10000, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Integrime Europiane
» Hulumtime dhe Analiza
» Zhvillim Ekonomik
» Përkrahje Biznesit

Kontakt:
Tel: +38349112602
E-mail: fisnik.rexhepi@gmail.com