Kosovo Advocacy Group-KAG

Adresa:
“Josip Rela” BP Shptepia 2, 2/6 Prishtine 10000, Republika e Kosoves

Aktivitetet:
» Rini
» Përfshirje Sociale
» Integrime Europiane
» Hulumtime dhe Analiza
» Refugjatë
» Punësim
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik
» Demokratizim
» Kulturë
» Pjesëmarrje Qytetare
» Të Drejta të Njeriut
» Përkrahje Biznesit
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +38344269776
E-mail: gavranimimoza@gmail.com