Kosovo Forum for Inclusive Society – KFIS

Adresa:
Mark Dizdari H34/20, Ulpiane, 10000, Prishtine, Republika e Kosoves

Aktivitetet:
» Demokratizim
» Pjesëmarrje Qytetare
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +38345 567 567
E-mail: info@kfis-ks.org