Leadership and Growth Council – LGC

Adresa:
Rr. Deshmoret e Kombit nr. 4, 10 000 Prishtine, Kosove

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik

Kontakt:
Tel: +383 38 736536
E-mail: laura.kryeziu@lgc-ks.org