Shoqata e Bletareve “LLAPI” Podujevë – SHB “LLAPI”

Adresa:
Rr. Ali Ajeti

Aktivitetet:
» Zhvillim të OJQve
» Agrikulturë
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 776 347
E-mail: raifmuqolli@hotmail.com