Qendra për Promovimin e Drejtave te Grave / Centre for Promotion of Women Rights (QPDG / CPWR)

Adresa:
Fehmi dhe Xheve Lladrofci, Drenas

Aktivitetet:
» Zhvillim Ekonomik
» Përkujdesje Shëndetësore
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 038 585 357
E-mail: qendra-drenas@hotmail.com kadire_tahriaj@hotmail.com