New Social Initiative

Adresa:
Cika Jovina 5/117, Mitrovicë Veri

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Ndërtim të Paqes
» Të Drejta të Pakicave
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 381642264772
E-mail: office@newsocialinitiative.org