Qendra e Grave Optimiste

Adresa:
Rr.Fehmi Agani nr 15 Prishtinë

Aktivitetet:
» Trashëgimi
» Barazi Gjinore

Kontakt:
Tel: 044 408 980
E-mail: emine.mehmeti58@gmail.com