Shoqata e artistëve të vegjël dhe te rinjë “Amadeus”

Adresa:
Nazim Gafurri NR.37, 10000 Prishtinë, Kosova

Aktivitetet:
» Rini
» Edukim/Trajnim

Kontakt:
Tel: +383 (0)49 180008
E-mail: shoqataamadeus@gmail.com