Qendra e Edukimit Joformal Praktika – QEJP

Adresa:
Rr. Bedri Pejani, 8, Prishtine

Aktivitetet:
» Rini
» Punësim
» Edukim/Trajnim
» Teknologji Informative (TI)

Kontakt:
Tel: 383044525971
E-mail: fathgashi1@gmail.com