Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi

Adresa:
Rr. Sadik Stavileci p.n., 10000 Prishtine

Aktivitetet:
» Të Drejta të Njeriut
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 00383 44 663900
E-mail: contact@inject-ks.org