Vision 02

Adresa:
Qendra Mesimore- Gurrakoc Istog

Aktivitetet:
» Rini
» Edukim/Trajnim
» Kulturë
» Përkujdesje Shëndetësore

Kontakt:
Tel: +377/44/522793
E-mail: vision02ojq@yahoo.com