Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike (ATTA)

Adresa:
Rruga Qazim Berisha, Nr. 43 – 20000, Prizren

Aktivitetet:
» Integrime Europiane
» Edukim/Trajnim
» Trashëgimi Kulturore

Kontakt:
Tel: +381 (0) 29 233 959
E-mail: info@atta-ks.org