Bosnjacki Savjet Kosova (BSK)

Adresa:
Rruga Jonit Nr. 6 – 20000, Prizren

Aktivitetet:
» Zhvillim të OJQve
» Të Drejta të Pakicave
» Të Drejta të Njeriut

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 316 963
E-mail: bsk_ks@hotmail.com