Emancipimi Civil Ma Ndryshe (EC MA NDRYSHE)

Adresa:
Saraqët 5 – 20000, Prizren Perandori Dioklician 14 (kati V) – 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Trashëgimi Kulturore
» Pjesëmarrje Qytetare

Kontakt:
Tel: +381 (0)29 222 771; +381 (0)29 222 771; +381 (0)38
E-mail: info@ecmandryshe.org