Sakuntala

Adresa:
Sylejman Rrotlla 61/3 Prizren

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Të Drejta të Pakicave
» Barazi Gjinore

Kontakt:
Tel: 044 425 330
E-mail: indira.elshani@hotmail.com