Avoko

Adresa:
Sheshi i Deshmoreve p.n Dragash

Aktivitetet:
» Rini
» Ndërtim të Paqes
» Edukim/Trajnim
» Të Drejta të Pakicave

Kontakt:
Tel: +377 44 244 948
E-mail: ojq.avoko@gmail.com