Center for Education and Training – Prizren

Adresa:
Rr. Ali Hadri, 41

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim

Kontakt:
Tel: +386 49 404 142, +377 45 343 761
E-mail: cet.prizren@gmail.com, veton.curri@gmail.com