Rromani Baxt

Adresa:
Rr. Paqja 13, Prizren

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Kulturë
» Trashëgimi Kulturore

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 389 470
E-mail: rromani_baxt@yahoo.com, kpacaku@yahoo.com