Instituti per Kriminologji dhe Kriminalistike

Adresa:
Miss Edit Durham, Prishtinë

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Të Drejta të Njeriut
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +377 45 556 058
E-mail: iccj-rks@gmail.com; iccj@iccj-rks.org