Qendra Burimore për Integrim në Bashkim Evropian (EUIRC)

Adresa:
Rruga Qazim Berisha Nr. 43 – 20000 Prizren

Aktivitetet:
» Integrime Europiane
» Edukim/Trajnim
» Demokratizim

Kontakt:
Tel: +381(0) 29 233 959
E-mail: info@euirc-ks.eu; erkan@euirc-ks.eu; besim@euirc-ks.eu; erkan@euirc-ks.eu