Qendra Rinore – Prizren

Adresa:
Rruga Brigada, Ortakoll – 20000

Aktivitetet:
» Rini
» Kulturë
» Pjesëmarrje Qytetare
» Të Drejta të Fëmijëve

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 463 875
E-mail: prizrenyouthcenter@yahoo.com; prizrenyouthcenter@hotmail.com