OJQ DURMISH ASLLANO

Adresa:
Rruga Kadri Nesho, Nr. 64, Prizren

Aktivitetet:
» Rini
» Edukim/Trajnim
» Të Drejta të Pakicave
» Kulturë

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 301 561
E-mail: durmishaslano69@yahoo.com, nexhipmenekshe@gmail.com