Qendra për Informim dhe Përmiresim Social

Adresa:
Dardania nr 18/5, Prishtine 10000, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Rini
» Ndihmë Sociale dhe Psikologjike
» Të Drejta të Njeriut

Kontakt:
Tel: 38349447234
E-mail: contactqips@gmail.com