Organizata per Integrim dhe Zhvillim Social “Follow up”

Adresa:
Bregu i diellit, Prishtine 10000 Republika e Kosoves

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Edukim/Trajnim
» Të Drejta të Njeriut
» Barazi Gjinore

Kontakt:
Tel: 38348888614
E-mail: followupkosova@gmai.com