For Change / Për ndryshim

Adresa:
Rr. Vicianium, 188 Arberi, Prishtine 10000 Republika e Kosoves

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Ndihmë Sociale dhe Psikologjike
» Të Drejta të Pakicave
» Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta

Kontakt:
Tel: 38348232019
E-mail: ojq4change@gmail.com