Qendra Kosovare për Studim të Sigurisë (QKSS)

Adresa: Rruga Sylejman Vokshi Blloku B, Hyrja 2, Nr.1, Prishtine

Aktivitetet:
» Te drejta te njeriut
» Hulumtime dhe Analiza
» Tjera

Kontakt:
Tel: 038/ 221 – 420

E-mail:info@qkss.org, tringa.naka@qkss.org

https://qkss.org
www.facebook.com/KCSSQKS
S