Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT)

Adresa: Rruga Hamëz Jashari, Nr. 16b/2 – 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Të drejta të njeriut
» Refugjatë
» Ndihmë sociale dhe psikologjike
» Asistencë ligjore

Kontakt:
Tel: 381 (0) 38 243 707

E-mail:info@krct.org

https://krct.org/
https://www.facebook.com/QKRM
T