Programi per Gra “Beyond the Rainbow

Adresa: Rr. Rexhep Krasniqi, kulla 3 nr 14 Prishtine

Aktivitetet:
» Barazi Gjinore
» Te drejtat e njeriut
» Edukim Trajnim
» Ndihme Social
» Psikologjike

Kontakt:
Tel: 38612010
044810410

E-mail:valbonavoca2010@gmail.com