Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar (QKBN)/ Kosovo Center for International Cooperation (KCIC)

Adresa:
Rr. “Rexhep Dajkovci”, nr. 48, 60000, Gjilan

Aktivitetet:
» Rini
» Ndërtim të Paqes
» Edukim/Trajnim
» Demokratizim

Kontakt:
Tel: 049 880 447
E-mail: enverkqiku@gmail.com