Qendra e Pavarur Kulturore Informative Rinore “ELITA”

Adresa:
Shtepia e Kultures “Gursel e Bajram Sylejmani”, 61000 Viti

Aktivitetet:
» Demokratizim
» Pjesëmarrje Qytetare
» Përkrahje Biznesit
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 0280 381 263 dhe 044 194 048
E-mail: elita-viti.12@hotmail.com