Hëna e Kuqe e Kosovës/ Kosova Kizilay

Adresa:
Dardania II 7/45 Gjilan

Aktivitetet:
» Zhvillim Rural
» Zhvillim Ekonomik
» Agrikulturë

Kontakt:
Tel: 045 218 100
E-mail: fadilosmani02@yahoo.com