Instituti per Hulumtime dhe Politika Zhvillimore – Polis

Adresa: Hilmi Rakovina, nr39,  10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim;
» Hulumtim dhe Analiza;

» Përfshirje Sociale
» Rini

Kontakt:
Tel: +38344698887

E-mail: polisinstituti@gmail.com