Organizata Rinore “AKTI”

Adresa: Rr.Tahir Zemaj” Hyrja -I- kati i 4, nr 12 ,12000 Fushë-Kosovë

Aktivitetet:
» Rini
» Të drejta të njeriut
» Mjedis

Kontakt:
Tel: 044 571 634 +386 (0) 49 840 014

E-mail:aktiora@hotmail.com ; info@akti-ngo.org rexhep.s.gojnovci@hotmail.com

http://ngo-akti.org/en/mission-a2
https://www.facebook.com/ngoakt
i