Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim – TOKA

Adresa: Rr. Meto Bajraktari, 4-1

Aktivitetet:
» Barazi gjinore
» Edukim Trajnim
» Mjedis
» Rini

Kontakt:
Tel: 38138704560

E-mail:info@toka-ks.org

https://www.toka-ks.org/
https://www.facebook.com/OJQTOK
A