OJQ Vala e katert / Fourth wave

Adresa: Rr. Avni Shabani, no:12, Mitrovice

Aktivitetet:
» Avokim/Lobim
» Barazi Gjinore
» Perkujdesje shendetesore
» Trashegimi
» Te drejta te njeriut
» Asistence ligjore
» Trashegimi kulturore
» Te drejta te pakicave
» Zhvillim i OJQ-ve
» Edukim/Trajnim
» Ndertim i paqes
» Hulumtim dhe analiza
» Dhenie e fondeve
» Ndihme sociale dhe psikologjike
» Perfshirje sociale

Kontakt:
Tel: 38349566290

E-mail:fourthwavengo@gmail.com
hajraarmela@gmail.com