Organizata për Edukim, Barazi dhe Zhvillim

Adresa:
Rr. Mark Isaku Nr 5 Hyrja 1/4 Prishtinë

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim
» Të Drejta të Njeriut
» Barazi Gjinore

Kontakt:
Tel: +38649412101
E-mail: saranda.pajaziti@gmail.com