Këshilli i Konsulentëve të Biznesit/ Bussiness Consultatnts Council

Adresa:
Bulevardi Nena Tereze 30/1 Prishtinë

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +38138712369
E-mail: info@bcc-ks.org, jehona.lluka@bcc-ks.org