OJQ KOHA

Adresa:
Rruga Abedin Rexha, Nr. p/n – 32000, Klinë

Aktivitetet:
» Integrime Europiane
» Demokratizim
» Pjesëmarrje Qytetare
» Të Drejta të Njeriut

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 432 862
E-mail: ojq.koha@gmail.com