OJQ VENERA

Adresa:
Rruga Shpëtim Bojku, Nr. 1 – 30000, Pejë

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik
» Barazi Gjinore

Kontakt:
Tel: +381 (0) 39 423 669
E-mail: ngo-venera@live.com