Komunikimi Social (KOMS)

Adresa:
Rruga Xhevat Begolli, Nr. 9 – 30000, Pejë

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Ndërtim të Paqes
» Demokratizim
» Të Drejta të Njeriut

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 580 393
E-mail: komunikimi.social@gmail.com