NEW ELITE OF GENTELEMEN’S

Adresa: Rr. Nëna Terezë 74-4 Fushë Kosovë

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Kulture
» Integrime europiane
» Ndihme personav me nevoja te vecanta

Kontakt:
Tel: 37744 728 482

E-mail: seadsadiku1@gmail.com

https://www.facebook.com/EliteofGentlemen/