National Analysis Centre for European Law

Adresa: St. Mother Tereza, 1313. 10000 Prishtinë

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim
» Edukim/Trajnim
» Hulumtime dhe Analiza
» Integrime Europiane

Kontakt:
Tel: 38649333981

E-mail: sabiha.shala@gmail.com, info@nacel-ks.org