Kosovo Education for Sustainable Development-KESD

Adresa: Rr. Rrustem Statovci 31/20, Prishtine 10000, Kosove;

Aktivitetet:
» Te drejta te femijeve
» Pjesemarrje qytetare
» Edukim/trajnim

Kontakt:
Tel: 044 136 574;

E-mail: kosovo.esd@gmail.com
arlinda.beka@gmail.com

https://www.facebook.com/Kosova-Education-for-Sustainable-Development-KESD-244807962198679/