Kosovo Erasmus + Office/ Zyra Erasmus + në Kosovë

Adresa: Rr. Sejdi Kryeziu, Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnimi
» Dhënie të fondeve
» Rini
» Tjera

Kontakt:
Tel: 038 609 884

E-mail: office@erasmuspluskosovo.org