Kosovar Civil Society Foundation (KCSF)

Adresa: Rruga Musa Tolaj, Qendra Nartel, Lam A H1,Kat.12, nr.65-1, Lakrishte , Prishtina, Kosovo

Aktivitetet:
» Zhvillim i shoqërisë civile
» Përkrahje për procesin e Integrimit Europian

Kontakt:
Tel: tel: 038 600 633

E-mail: info@kcsf.org

https://www.kcsfoundation.org/en/home-2/
https://www.facebook.com/KCSFoundatio
n