Kipred

Adresa: Major Mehmet Bushi, Hyrja 3, Nr. 1 Rexhep Mala, Nr. 5/A, Prishtinë

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Hulumtime dhe Analiza
» Demokratizim

Kontakt:
Tel: 038 227 778, 00 383 38 542 778

E-mail: info@kipred.org

http://www.kipred.org/
https://www.facebook.com/kipredofficia
l